Editoriaal - Gezonde technologie

Op gezondheid staat geen prijs, maar iemand moet wel de rekening betalen. Nieuwe technologieën zijn dikwijls geweldig duur. Niemand kan ook voorspellen hoe de technologische evolutie de gezondheidszorg zal veranderen. Het British Medical Journal vroeg in 1975 aan topwetenschappers hoe de gezondheidszorg er in het jaar 2000 zou uitzien. Toen alle voorspellingen in 2000 gepubliceerd werden, waren ze hilarisch.
Dit is des te meer het geval als de nieuwe technologie disruptief is. Genetische diagnostiek en genoomtherapie zijn disruptieve technologieën. De effectiviteit van behandelingen stijgt fors, maar ook de kosten. Gepersonaliseerde geneeskunde kan tot tien keer zoveel kosten als een standaardbehandeling. Patiënten kunnen dat individueel niet betalen, maar ook bij de overheid is het financiële draagvlak niet groot genoeg om het voor grote bevolkingsgroepen ten laste te nemen.
Een voorbeeld van disruptieve technologie in dit magazine is de robotchirurgie, die evolueert van een toestel voor één specifieke ingreep naar een brede toepassing voor toenemende patiëntenaantallen. De overheid betaalt maar voor één urologische ingreep de kosten terug. Een tweede voorbeeld is de NIPT-test. In dat geval wordt terugbetaling algemeen, ook als de zwangere vrouw niet tot een risicogroep behoort.
Kiezen wordt zo een centraal woord in het overheidsbeleid: hoe kunnen we de best mogelijke medische resultaten leveren voor elke uitgegeven euro? Welke keuzes moeten we maken tussen de verschillende mogelijkheden van behandeling, wie krijgt welke therapie? Het doel moet wel zijn om ongelijkheid te vermijden en te zorgen voor een betere gezondheid voor velen.
 
 
Johnny Van der Straeten
Gedelegeerd bestuurder

Bron: maguza.be