Donor worden? Praat erover!

Volgens de Belgische wet is elke Belg bij zijn overlijden een orgaandonor, maar u kunt uw wens ook vooraf kenbaar maken in het gemeentehuis:

  • Door een weigering tot orgaandonatie te laten invullen. Dan kunnen uw organen nooit worden gebruikt.
  • Door expliciet in te stemmen met orgaandonatie. In dat geval kan uw familie zich niet verzetten bij uw overlijden.


Als iemand vooraf niks op papier laat zetten, wordt hij beschouwd als orgaandonor maar kan de familie zich daartegen verzetten. Door een mentaliteitsverandering gebeurt dat steeds minder, zegt transplantatiecoördinator Walter Van Donink. ‘Vroeger weigerde de familie in 20 tot 25 % van de gevallen. Vandaag is dat maar zo’n 12 % meer.’

De belangrijkste factor blijkt openheid. Dirk Ysebaert: ‘Als er in een familie over gepraat is, dan zijn er meestal geen weigeringen. Als er nooit over gepraat is soms wel. Maar we merken dat het in meer en meer families al een onderwerp van gesprek is geweest.’ Walter Van Donink beaamt: ‘Op het moment zelf is het te laat om mensen nog over de streep te trekken. Je moet ze voordien bereiken. Vandaar dat wij allemaal zo goed als wekelijks op de baan zijn om mensen te sensibiliseren.’

Meer info vindt u in uw gemeentehuis, of bij Beldonor www.beldonor.be, T 02 524 97 97

Bron: maguza.be