Tureluur van uw factuur?

Een ziekenhuisfactuur is niet het meest transparante document. Hoe ze er moet uitzien en wat het ziekenhuis mag aanrekenen, is wettelijk bepaald.  Een woordje uitleg bij de factuur van gehospitaliseerde patiënten en patiënten die zijn opgenomen in het dagziekenhuis.

Vijf soorten kosten

1. Verblijfskosten
Dat zijn de kosten voor verblijf, verzorging, loonkosten, maaltijden, verplegingsmateriaal.
- Per opname wordt een vast bedrag aangerekend ten laste van het ziekenfonds.
- Per verblijfsdag worden ook een aantal bedragen aangerekend:

 • Persoonlijk aandeel: dat bedrag is wettelijk vastgelegd en hangt af van uw verzekeringsstatuut en de duur van de opname.
 • Kamersupplement: alleen als u voor een eenpersoonskamer kiest.
 • Geneesmiddelenforfait per dag voor terugbetaalbare geneesmiddelen: een vast bedrag dat wettelijk bepaald is.
 • Forfaitaire honoraria: een vast bedrag voor klinische biologie (labo-onderzoeken), volledig ten laste van het ziekenfonds.

2. Apotheek, farmaceutische en parafarmaceutische kosten

 • Vergoedbare producten: sommige geneesmiddelen worden volledig terugbetaald door het ziekenfonds; ze staan niet in detail op de factuur vermeld. Geneesmiddelen die het ziekenfonds gedeeltelijk terugbetaalt, staan wel in detail vermeld.
 • Niet-vergoedbare producten zijn de geneesmiddelen die het ziekenfonds niet terugbetaalt, zoals ontsmettingsmiddel.
 • Parafarmaceutische producten: bijvoorbeeld zalf om de huid te hydrateren, loopvoet voor gips …
 • Implantaten, prothesen en hulpmiddelen: het gaat onder meer om heup- of knieprothesen, hartkleppen, plaatjes en vijzen bij botbreuken, pacemaker, katheters …

3. Medische en paramedische honoraria

 • Forfaitaire honoraria: per opname wordt een wettelijk bepaald bedrag aangerekend voor klinische biologie, medische beeldvorming en medische wachtdienst.
 • Honoraria (=erelonen) van de artsen en paramedici (kinesisten, vroedvrouwen).
 • Persoonlijke tussenkomst voor medisch-technische verstrekkingen: per opname betaalt u een wettelijk bepaald bedrag; personen met een verhoogde terugbetaling betalen dit bedrag niet.

4. Andere leveringen
In deze rubriek gaat het om bloed, plasma, gips …  Op sommige betaalt u een remgeld.

5. Diverse kosten
Dat zijn niet-medische kosten zoals flessen drinkwater of telefoonkosten, die ten laste van de patiënt vallen. Gebruik van het internet is gratis.

Wie betaalt wat?

De bedragen die op de factuur vermeld staan, zijn niet allemaal voor uw eigen rekening.

 • De bedragen in de eerste kolom worden rechtstreeks door het ziekenfonds aan het ziekenhuis betaald.
 • De bedragen in kolom 2 en 3 zijn voor uw rekening. Als u een hospitalisatieverzekering hebt, kunnen ze door de verzekering betaald worden.
 • De bedragen in kolom 2 zijn de zogenaamde remgelden. Welk bedrag u moet betalen, is afhankelijk van uw verzekeringsstatuut bij uw ziekenfonds. Bepaalde categorieën, zoals wezen of mensen met een leefloon, betalen minder dan bijvoorbeeld loontrekkenden.
 • De bedragen in kolom 3 zijn de supplementen. Die worden in het UZA alleen aangerekend aan patiënten die voor een eenpersoonskamer hebben gekozen. Het kamersupplement per dag voor een eenpersoonskamer bedraagt in het UZA momenteel 62 euro. Wanneer u kiest voor een eenpersoonskamer kan uw arts een supplement aanrekenen van maximum 200 % bovenop hun wettelijk vastgesteld honorarium.

Wanneer ontvangt u de factuur?

Ongeveer 6 weken na het einde van de maand waarin u het ziekenhuis verliet. Werd u bijvoorbeeld begin juni ontslagen dan mag u de factuur (‘Uittreksel van de verpleegnota’) midden augustus verwachten.

Wanneer betalen?

U dient te betalen binnen de 30 dagen na de verzenddatum.

Problemen?

Als u problemen hebt om uw factuur te betalen, zoeken we samen met u naar een oplossing. Niet reageren maakt de problemen en de kosten alleen maar groter. Neem zo snel mogelijk contact op met de dienst debiteurenadministratie, via T 03 821 31 28, op werkdagen van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur, of via post-debiteuren@uza.be.

Info: Debiteurenadministratie, T 03 821 31 28 of post-debiteuren@uza.be

Belangrijk!

 • Denk goed na of u al dan niet een eenpersoonskamer neemt. De supplementen bij een eenpersoonskamer kunnen immers hoog oplopen. Een voorbeeld: een patiënt ondergaat een hartklepoperatie, verblijft tien dagen in het ziekenhuis en kiest voor een eenpersoonskamer. Hij (of zijn hospitalisatieverzekering) ontvangt een factuur van ruim 9000 euro. Kiest die patiënt voor een meerpersoonskamer, dan is de kostprijs veel lager: zo’n 740 euro. In de opnameverklaring die u ondertekent bij uw inschrijving vindt u informatie over de financiële voorwaarden en bevestigt u uw kamerkeuze.
 • Zorg dat u in orde bent met het ziekenfonds. Voor heel wat mensen, zoals werknemers of gepensioneerden, is dat automatisch geregeld. Zelfstandigen moeten echter zelf voor de betaling van hun sociale bijdragen zorgen. Als dat niet is gebeurd, kom het ziekenfonds niet tussen en zijn de kosten van de opname volledig ten laste van de patiënt. Voor het bovenstaande voorbeeld van de hartklepoperatie ontvangt de patiënt dan een factuur van meer dan 23.000 euro.
 • Als u een hospitalisatieverzekering hebt, lees dan goed uw polis na zodat u weet wat wel en niet verzekerd is. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Ambulante patiënten

Ook ambulante patiënten, die dus niet worden opgenomen maar voor een raadpleging of onderzoek komen, ontvangen nadien een factuur. De betaling dient binnen 30 dagen na de verzenddatum te gebeuren. Vaak is er bij de factuur een ‘getuigschrift voor verstrekte hulp’ (groen attest) gevoegd waarmee u bij uw ziekenfonds terugbetaling kunt bekomen.

 

Bron: maguza.be