Steun in zware tijden

Tijdens een ziekenhuisverblijf gaan mensen vaak meer nadenken over zingeving en levensvragen. In het UZA kunnen patiënten een gesprek aanvragen met een levensbeschouwelijk begeleider. Dat kan een priester of pastoraal werker zijn, maar net zo goed een imam, rabbijn of andere spirituele begeleider.

De pastorale dienst van het UZA is oecumenisch en bestaat uit priester Peter Dierckx en pastorale werkers Ria Van Belzen en Jan De Cock. De drie vormen samen één ploeg. ‘We worden regelmatig gevraagd voor een ziekenzalving, stervenswijding, nooddoop of biecht’, zegt Peter. ‘Soms houden we ook een afscheidsviering voor een overleden kindje. Maar vaak heeft de patiënt gewoon nood aan een gesprek.’

Elke zondag is er een viering in de hal bij het auditorium. Patiënten worden indien nodig opgehaald door een vrijwilliger. Na afloop is er tijd voor een babbel en een drankje. Alle patiënten worden persoonlijk voor de viering uitgenodigd. Uit die eerste kennismaking vloeien regelmatig verdere ontmoetingen voort. ‘Zeker als mensen heel ziek zijn, plooien ze terug op de essentie. Wij vinden het een voorrecht daarin met hen op weg te gaan’, zegt Jan.‘Soms kunnen we ook helpen met kleine dingen. Zo heb ik ooit voor een patiënt een familielid opgebeld met wie hij al jaren ruzie had. Uiteindelijk is die man toch op bezoek gekomen’, vertelt Peter.

Imam aan ziekbed

Patiënten kunnen ook een beroep doen op een vertegenwoordiger van de Islamitische, Israëlische, orthodoxe of Anglicaanse eredienst of een vrijzinnige begeleider. Imam Ahmed Sarrouj begeleidt al meer dan twintig jaar patiënten in het UZA. Er gaat geen week voorbij zonder dat hij aan iemands ziekbed wordt gevraagd.

‘Ik probeer mij eerst een beeld van de patiënt te vormen. Wat doet hij? Welke tradities zijn voor hem belangrijk? Pas in tweede instantie gaat het over meer diepgaande zaken. Een gesprek kan een half uur, maar ook twee uur of langer duren. Soms bezoek ik een patiënt meerdere keren’, vertelt hij. Meestal gaat het om heel zwakke en kwetsbare mensen, die vooral nood hebben aan morele ondersteuning. ‘Die patiënten zijn vaak neerslachtig of gespannen. Maar na zo’n gesprek zie je ze vaak openbloeien’, zegt de imam.  

Info: dienst patiëntenbegeleiding UZA T 03 821 37 00

Bron: maguza.be