Zorg

Repatriëring van buitenlandse patiënten vanuit het UZA

december 2007

Het zal je maar overkomen. Je krijgt in het buitenland een ernstig ongeval en na maanden van revalidatie ben je eindelijk genoeg hersteld om naar huis te keren. Maar: een gewone autorit is niet haalbaar en het is onduidelijk of je verzekeraar de kosten van een repatriëring op zich neemt. De dienst patiëntenbegeleiding van het UZA doet in dat geval al het mogelijke en het onmogelijke om de patiënt uit die onzekerheid te halen en hem alsnog thuis te krijgen.

Lees meer...

Geplaatst onder internationaal, patiëntenbegeleiding

Het NAF-project in Armenië (2007)

september 2007

In 1988 deed een vreselijke aardbeving Armenië op zijn grondvesten daveren. Artsen en verpleegkundigen van verschillende Vlaamse ziekenhuizen, waaronder ook het UZA, vlogen naar het rampgebied om er slachtoffers met nierbeschadiging te behandelen. Een initiatief dat is uitgemond in blijvende ondersteuning en zo een positieve kentering in gang heeft gezet.

Lees meer...

Geplaatst onder internationaal, hepatobiliaire, transplantatie heelkunde, endocriene heelkunde

UZA-spoedchirurg met blauwhelmen naar Zuid-Libanon

juni 2007

Dr. Bart Vanderheyden, militair arts en UZA-chirurg, trok in het najaar van 2006 voor zes weken naar Libanon met de Belgische blauwhelmen. 'Wat me in dat werk zo aanspreekt, is dat je de hele dag bezig bent met het verlenen van essentiële, soms levensreddende ingrepen. Voor de arme plaatselijke bevolking waren wij vaak de enige kans op hulp.'

Lees meer...

Geplaatst onder spoedgevallen, internationaal

Terug uit tsunamikamp in Sri Lanka

maart 2007

Alweer meer dan twee jaar geleden, in december 2004, trof een desastreuze vloedgolf honderdduizenden mensen in 13 landen rond de Indische Oceaan. De ramp kreeg heel wat aandacht in de media en bracht een nooit eerder geziene internationale hulpstroom op gang. Maar hoe is het nu gesteld met de slachtoffers die aan het noodlot ontsnapt zijn en wat met de wederopbouw van het getroffen gebied? Walter Geentjens, hoofdverpleegkundige van de dienst spoedgevallen in het UZA, werkte vorig jaar in mei en juni mee aan een project in vluchtelingkampen in Sri Lanka en deed ons zijn relaas.

Lees meer...

Geplaatst onder internationaal

UZA bouwt drijvende spoeddienst voor Congo

oktober 2006

Een drijvende eerste-hulppost: zo kun je de boot die vanaf het najaar van 2006 de Congorivier in Congo-Brazzaville bevaart het best omschrijven. De dienst spoedgevallen en de technische dienst van het UZA engageerden zich om de boot tegen kostprijs om te bouwen en uit te rusten. Het vaartuig wordt ingezet om medische hulp te verlenen in moeilijk bereikbare gebieden.

Lees meer...

Geplaatst onder spoedgevallen, internationaal