Vertrouwd gezicht in bange dagen

Lut en Marianne zijn borstverpleegkundigen. Ze begeleiden en steunen borstkankerpatiënten doorheen het hele traject van diagnose en behandeling.

Sinds 2008 heeft het UZA een erkende borstkliniek. In dat kader werden twee borstverpleegkundigen aangesteld: Lut Berodes en Marianne Diederen. ‘Wij zijn de brug tussen de patiënten en de rest van het team. We volgen hen vanaf de eerste raadpleging en zijn hun vaste aanspreekpunt’, legt Lut uit.

Op het moment dat de arts de diagnose meedeelt, is Lut of Marianne er meestal bij. Nadien zijn zij er voor de eerste opvang. Om vragen te beantwoorden, informatie te geven, afspraken te maken, maar ook om een luisterend oor te bieden. Gaandeweg maken ze de patiënt ook wegwijs in het grote aanbod van initiatieven en activiteiten voor borstkankerpatiënten: van infoavonden en schoonheidsverzorgingen tot psychologische ondersteuning en zelfhulpgroepen. Lut: ‘We geven die informatie gedoseerd, zodat de patiënt niet overdonderd wordt. Iedereen krijgt een informatiekit mee, waarin ook een dagboekje zit. We moedigen patiënten aan daarin hun vragen te noteren.’

Tijdens de behandeling en follow-up zien Lut en Marianne de patiënt regelmatig terug: niet alleen op de raadpleging, maar bijvoorbeeld ook na een operatie. In de loop van de radio- of chemotherapie bellen ze om te horen hoe het gaat. ‘Patiënten mogen ons ook altijd zelf opbellen, en doen dat vaak. En ook collega’s weten ons te vinden, bijvoorbeeld als een patiënt het opeens moeilijk heeft’, zegt Marianne.

‘Het kruipt niet in je koude kleren’

Behalve patiënten begeleiden hebben Lut en Marianne nog tal van andere taken: verslagen maken, administratie beredderen, afspraken en onderzoeken plannen, info-avonden organiseren, bijscholingen volgen … Ook zijn er de wekelijkse stafvergaderingen. Lut en Marianne maken deel uit van een groot multidisciplinair team van onder meer gynaecologen, oncologen, een radiotherapeute, een hoofdverpleegkundige, een psychologe en een maatschappelijk werker.

Hun dagen zijn altijd te kort, maar hun enthousiasme is groot. ‘Het is een afwisselende en boeiende job. Maar vooral: je kunt iets betekenen voor mensen die een heel zware periode doormaken’, vindt Marianne. De twee zijn zich terdege bewust van de impact van borstkanker. Veel patiënten kampen met angst en een aangetast zelfbeeld.

Of al die trieste verhalen geen last op hun schouders leggen? Lut: ‘Wij zijn ook maar mensen natuurlijk. Het kruipt zeker niet in onze koude kleren.’ ‘Door de jaren leer je daar wel professioneel mee omgaan’, zegt Marianne. ‘De patiënt moet op ons kunnen bouwen. Dat kan niet als je je laat meedrijven door emoties.’   

Info: Dienst gynaecologie UZA, T 03 821 33 50, borstverpleegkundigen T 03 821 43 21.

Bron: maguza.be