U zegt: RSV

Wat is RSV?

RSV, voluit Respiratoir Syncytiaal Virus, is een erg besmettelijk verkoudheidsvirus dat tot infectie van de luchtwegen leidt. Het komt vooral voor bij baby’s en kinderen tot vijf jaar. Hoe jonger het kind, hoe ernstiger de symptomen. Op latere leeftijd kun je ook RSV oplopen, maar dan gaat het meestal om een milde vorm. Vooral in het begin van de infectie kunnen de symptomen lijken op die van een gewone verkoudheid. De patiënt heeft last van slijmen, een verstopte neus, hoesten, moeilijk ademhalen en soms koorts. De klachten kunnen echter een stuk ernstiger worden en de koorts kan hoog oplopen. Ook is er een grotere kans op verwikkelingen, zoals een longontsteking of middenoorontsteking, dan bij een gewone verkoudheid. Sommige kinderen krijgen ernstige ademhalingsproblemen of kunnen door zwakte nog nauwelijks eten of drinken. 

Hoe behandel je RSV?

Er is geen genezende behandeling: je kunt alleen de symptomen verlichten, onder meer door regelmatig het neusje te spoelen. Soms is ook een ondersteunende aerosolbehandeling met luchtwegverwijdende medicatie nodig. Zowat een derde van de baby’s met RSV moet in het ziekenhuis worden opgenomen, meestal voor kunstmatige voeding of voor aerosoltherapie. Een enkele keer belandt een kind op intensieve zorg voor beademing of wegens zware complicaties. Wees vooral alert op hoge koorts, ademhalingsproblemen of verandering van kleur in het gelaat. Zoek in dat geval snel hulp. 

Hoe kunt u RSV voorkomen?

U kunt het risico beperken door de algemene voorzorgsmaatregelen toe te passen, zoals papieren zakdoeken gebruiken en vaak de handen wassen. Een vaccin tegen RSV bestaat er niet. Er is wel een immuuntherapie, maar die is peperduur en wordt uitsluitend gegeven aan kinderen voor wie besmetting met RSV levensbedreigend kan zijn. Het gaat dan vooral om bepaalde kinderen die te vroeg geboren zijn of die een hartoperatie moeten ondergaan. Het kind krijgt dan meerdere keren medicatie, waarna de kans om de ziekte op te lopen erg klein wordt.

Info: dienst pediatrie UZA, T 03 821 32 51

 

Bron: maguza.be