Zoeken naar zekerheid

Professionele zorg start op basis van communicatie. Net zoals de behandeling van patiënten gebaseerd is op kennis en klinische evidentie, moeten de vaardigheden waarover een arts moet beschikken in de communicatie steeds berusten op evidentie. Als artsen er niet in slagen hun wetenschappelijk onderbouwde keuze voor een behandeling op een oordeelkundige manier te bespreken met de patiënt, hebben ze een deel van hun taak niet volbracht. Een diagnose stellen en een behandeling kiezen zijn echter complexe beslissingen: de arts vertrekt van waarschijnlijkheden, terwijl de patiënt vraagt naar zekerheden. Daarom is communicatie tussen arts en patiënt een potentiële bron van ontevredenheid.

Patiënten willen echter niet alleen meer tevreden zijn, ze willen zelf betrokken zijn bij de keuze van de behandeling. Artsen hebben zich moeten aanpassen. Patiënten gedragen zich steeds meer als klanten, die via nieuwe media interactief willen geholpen worden. Ondertussen zet het steeds groter wordend aantal behandelingsopties patiënten er ook toe aan meer inzicht te krijgen in de beslissingen van artsen. Informatie halen ze uit de media, die zich ook vaker gaan interesseren voor geneeskunde en innovaties in de kunst van het genezen uitvergroten. Artsen dreigen het meesterschap over hun eigen beslissingen te verliezen. De zorgverstrekkers en de ziekenhuizen zullen zelf meer aanwezig moeten zijn in de media en originele initiatieven nemen om te kunnen inspelen op de groeiende behoefte van de patiënten. Die koers vaart het UZA ondertussen al 100 edities lang met MagUZA, het magazine waarmee we patiënten correct trachten te informeren over medische en gezondheidsgerelateerde thema’s.

Johnny Van der Straeten

Gedelegeerd bestuurder

 

Bron: maguza.be