Indien niet, waarom niet?

Op 4 juni lanceerde het Vlaams Indicatorenproject zijn website www.zorgkwaliteit.be. Op de website worden de resultaten voorgesteld van de Vlaamse ziekenhuizen voor de behandeling van borstkanker. Ook de resultaten van de patiëntentevredenheidsmetingen zullen voortaan voor iedereen toegankelijk zijn. Andere indicatoren over de geleverde zorg, diagnostiek, behandeling en veilige processen zullen later worden toegevoegd.

Het UZA was een van de pilootziekenhuizen om hieraan mee te werken en zelf zijn resultaten te publiceren. Zijn we dan altijd de beste? Nee, maar we willen het wel zijn. Daarom geven we op onze website verduidelijking bij onze resultaten, zodat patiënten begrijpen wat ze betekenen, maar voeren we ook verbeteracties voor die indicatoren waar we minder goede resultaten hebben. In 1914 schreef Ernest Codman: ‘Elk ziekenhuis zou elke patiënt die het behandelt lang genoeg moeten volgen om te kunnen vaststellen of de behandeling succesvol is geweest en om zich daarna af te vragen “indien niet, waarom niet”, met de bedoeling om gelijkaardig falen in de toekomst te vermijden.’ Honderd jaar oud en nog steeds actueel.

Johnny Van der Straeten
Gedelegeerd bestuurder

Bron: maguza.be