Geen toekomst zonder universitaire ziekenhuizen

Toen het UZA 40 jaar geleden uit de startblokken schoot, waren universitaire ziekenhuizen ‘werkplaatsen’ van de faculteiten geneeskunde. Ze waren opleidingscentra voor jonge artsen. Wetenschappelijk onderzoek was voor de faculteiten. Tussen toen en nu is er een geweldige verschuiving gebeurd: vandaag zijn de universitaire ziekenhuizen de kraamklinieken voor onderzoek en innovatie. Daardoor creëren ze welvaart en zijn ze de motor voor de gezondheidszorg van morgen. Ze garanderen innovatie in de medische praktijk. Universitaire ziekenhuizen nemen daarvoor risico’s door te investeren in onderzoek en nieuwe technologieën. Het UZA investeert elk jaar ongeveer 15 miljoen euro in wetenschappelijk patiëntgericht onderzoek. Onze artsen krijgen ruimte en middelen om aan onderzoek te doen omdat we ervan overtuigd zijn dat ze op die manier voor hun patiënten het verschil kunnen maken.
Elke dag dienen zich nieuwe inzichten aan, de technologie evolueert razendsnel. Ziektes die 40 jaar geleden dodelijk waren, zijn nu geneesbaar of chronisch.
Er ontstaan – gedragen door multidisciplinair onderzoek – nieuwe megatrends: innovatie, digitalisering, artificiële intelligentie, gepersonaliseerde geneeskunde, genetica bieden een tal van nieuwe mogelijkheden.
Inspelen op die nieuwe opportuniteiten en de steeds complexer wordende geneeskunde kanaliseren naar nieuwe kansen voor onze patiënten, dat is onze focus voor de volgende jaren. Nieuwe kennis genereren en verspreiden, transfer van technologie in de geneeskunde en economische valorisatie van onderzoek blijven meer dan ooit onze missie.
 
Johnny Van der Straeten
Gedelegeerd bestuurder

Bron: maguza.be