Digitale hoop

De voorbije decennia is technologie naar voor geschoven als de mirakeloplossing voor alle problemen in de gezondheidszorg. Maar geneeskunde bleef een kunst die koppig weerstand bood aan computerisering. Tot nu, want we zijn aan het kantelmoment gekomen: digitale gezondheidszorg breekt eindelijk door.
Het UZA mocht op 2 juni de eHealth Award 2016 voor beste project in ontvangst nemen voor Appi@Home, monitoring op afstand van chronische pijnpatiënten. De applicatie maakt het mogelijk om de toestand van patiënten te volgen en het aantal ziekenhuisbezoeken te beperken. De jury omschreef het als volgt: ‘Dit project illustreert perfect wat wij met de eHealth Awards willen stimuleren, namelijk innovaties die de zorgkwaliteit en het comfort en de autonomie van patiënten verbeteren en tegelijk de medische en administratieve processen verlichten. Projecten die verschillende actoren aanmoedigen om samen te werken, met name dankzij mobiele technologie.’
De versnelling waarmee IT in de gezondheidszorg zijn beloften waarmaakt, hangt echter niet meer zozeer af van de technologie, maar wel van hoe de sleutelpersonen – artsen, informatici, politici, verzekeraars … – samenwerken en verstandige keuzes maken. De digitalisering van de gezondheidszorg verandert immers vooral de inhoud van het werk, de opleiding en vereisten voor de zorgverleners, hun onderlinge relaties en de relatie met hun patiënten.
 
Johnny Van der Straeten
Gedelegeerd bestuurder

Bron: maguza.be