UZA gaat samenwerken met PZ St-Norbertus

25 jan 2011


Sinds 2007 heeft het UZA enkel nog een polikliniek psychiatrie en was het ziekenhuis op zoek naar een goede partner voor de universitaire hospitalisatie psychiatrie. Die werd gevonden in het PZ Sint-Norbertus, als groot ziekenhuis, gericht op algemene psychiatrie met tevens tal van gespecialiseerde diensten. Het Sint-Norbertus ziekenhuis heeft een uitstekende reputatie en een uitgebreid netwerk en is bovendien dicht bij de campus geneeskunde van de Universiteit Antwerpen en het UZA gelegen. Op 25 januari 2011 wordt het samenwerkingsakkoord tussen het UZA en het PZ Sint-Norbertus om een Universitair Psychiatrisch Centrum (UPC) op te richten officieel ondertekend.

Het UPC zal in het PZ Sint-Norbertus bestaan uit drie hospitalisatiediensten met korte verblijfduur, gericht op behandeling van psychose, angst en depressie. Daarnaast maken de dienst ambulante consultatie psychiatrie, het universitair forensisch centrum en de crisis- en liaisonpsychiatrie van het UZA deel uit van het UPC.

Het UPC wordt aangestuurd door prof. dr. Bernard Sabbe, hoogleraar aan de faculteit geneeskunde van de Universiteit Antwerpen en al twintig jaar werkzaam in het PZ Sint-Norbertus. Hij is coördinator van het in 2002 opgerichte Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute (CAPRI), een universitair centrum met het oog op wetenschappelijk onderzoek naar de grondslagen van psychiatrische stoornissen, zowel in de volwassenenpsychiatrie als in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Hij is verantwoordelijk voor de onderzoekslijn ‘Cognitieve en motorische stoornissen bij grote psychiatrische ziektebeelden’. Dit onderzoek leidde reeds tot een groot aantal publicaties en internationale bekendheid.

De samenwerking biedt heel wat voordelen voor beide ziekenhuizen. In het UZA zullen psychiatrische patiënten die op de dienst spoedgevallen terechtkomen, sneller kunnen worden doorverwezen naar een gespecialiseerde dienst psychiatrie. Ook voor consultaties en liaisonpsychiatrie zal een gedifferentieerde samenwerking uitgebouwd worden. Verder wordt een gemeenschappelijke wacht georganiseerd tussen beide ziekenhuizen. In het Sint-Norbertus ziekenhuis zal meer universitair onderzoek kunnen plaatsvinden en acht assistent-specialisten in opleiding (ASO’s) van de Universiteit Antwerpen zullen in het UPC hun stage kunnen doen. 

Prof. Sabbe: “De oprichting van dit UPC legt inderdaad de basis voor de verdere uitbouw van de Antwerpse universitaire psychiatrie: het combineert de academisering binnen een groot psychiatrisch ziekenhuis met de diensten psychiatrie van het UZA. Dit biedt de structuur voor een hoogkwalitatieve zorg met evidence-based diagnostiek, die de nieuwste ontwikkelingen in de biologische psychiatrie (genetica, beeldvorming, cognitieve en affectieve neurowetenschappen) en de psychotherapie integreert. Dit zal ook toelaten om aan de ASO’s psychiatrie excellente opleidingsmogelijkheden te bieden, zowel klinisch als inzake wetenschappelijk onderzoek, met optie voor een doctoraatsproject. Voor medische studenten worden de stages zowel kwalitatief als kwantitatief uitgebreid. Ten slotte zal de scope van het wetenschappelijk onderzoek in de volwassenenpsychiatrie, dat aangestuurd wordt vanuit CAPRI, verbreed en verdiept worden; voorbeelden hiervan zijn genetica bij schizofrenie en bipolaire stoornis, cognitief en motorisch onderzoek bij psychotische en stemmingsstoornissen, behandeleffectstudies - ook inzake psychotherapie -, en psychofarmacologische trials.”

___________________________________________________________________¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_________

Meer info:
• Ann Segers, communicatieverantwoordelijke, tel: 03 821 34 40, gsm: 0472 93 00 30, e-mail: ann.segers@uza.be
• Ingrid Moerman, communicatieverantwoordelijke, tel: 015 30 40 46, ingrid.moerman@emmaus.be 
• Prof. B. Sabbe, coördinator UPC, tel: 015 30 40 30, e-mail: bernard.sabbe@ua.ac.be