Nieuws

De successen van de Europese Unie: spreek erover!

17 feb 2017

Terwijl men in andere landen toekijkt hoe het Verenigd Koninkrijk zich opmaakt om uit de EU te stappen, spoort Herman Goossens (UAntwerpen/UZA) wetenschappers aan om meer ruchtbaarheid te geven aan wat de EU voor hen doet. "De investeringen van de EU hebben tot een cruciale daling van het antibioticagebruik én de antibioticaresistentie bij niet-gehospitaliseerde patiënten geleid."

Lees meer...

Poli2020: patiënt aan het roer

09 feb 2017

Patiënten van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) die op consultatie komen, hoeven niet langer lijdzaam in de wachtzaal te wachten tot hun naam wordt afgeroepen. Door hen meer autonomie te geven en hen meer te betrekken bijhet medisch traject dat ze ondergaan, viseert het project Poli2020 een win-winsituatie voor patiënt en ziekenhuis. 

Lees meer...

UZA neemt Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) over

11 jan 2017

Sinds 1 januari werkt het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen Antwerpen onder de vleugels van het UZA. “Goed nieuws, maar we hebben nood aan extra middelen om meer kinderen met ADHD of autisme snel verder te helpen”, zegt Meneia Steel Lebre, coördinatrice van COS Antwerpen. Wie zich vandaag aanmeldt, moet een jaar wachten. Of betaalt een pak meer bij de duurdere, private centra. 

Lees meer...

Chronische pijn: 960.000 Belgen strijden tegen het lijden

10 jan 2017

Ons land telt 960.000 chronische pijnpatiënten: mensen die kanker overleefd hebben, revalideren na een ongeval of kampen met onverklaarbare zenuwpijnen. Ze functioneren niet meer, ze hebben continu medische begeleiding nodig. Pijn is dan niet langer een symptoom, maar de ziekte zélf. Prof. Guy Hans (coördinator pijncentrum UZA): 'Als je pijn na drie maanden niet weg is, is de kans klein dat ze nog verdwijnt'

Lees meer...

3,5 mln. euro van Kom op tegen Kanker voor UZA en UAntwerpen

27 dec 2016

In aanloop naar de eindejaarsperiode werden de onderzoekstoelagen van Kom op tegen Kanker uitgereikt. UAntwerpen en UZA scoorden zeer goed.

Lees meer...

Dure immuuntherapie terugbetaald voor kankerpatiënten

22 dec 2016

Brussel - Het middel is krachtig en peperduur. Nivolumab (merknaam 'Opdivo') behoort tot een nieuwe klasse medicijnen tegen kanker: de 'immunotherapie'. Als eerste geneesmiddel tegen kanker heeft nivolumab de symbolische grens van 100.000 euro per jaar voor één patiënt overschreden. Sinds april krijgen jaarlijks enkele honderden Belgen met gevorderde huidkanker het middel. Zo maken ze veel meer kans om de ziekte te overleven ( DS 1 maart). Nu wordt die groep patiënten sterk uitgebreid. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) hoopt dat de komende drie jaar maar liefst tienduizend extra patiënten in aanmerking komen.

Lees meer...

Antwerpse topchirurg opereert kinderen met hazenlip in Iran

12 dec 2016

Wie: De Antwerpse topchirurg-professor Nasser Nadjmi. Wat: Opereert in zijn geboorteland Iran baby's met een hazenlip. Gratis. En desnoods 15 uur per dag. "Een gezicht geven aan mensen met een faciale handicap: dat is de grootste passie in mijn leven."

 
Lees meer...

Darmen genezen met eigen stoelgang. Een goed idee?

20 okt 2016

Je eigen stoelgang opeten om je darmflora weer op peil te krijgen na een antibioticakuur. ­VRT-journalist Peter Brems testte het uit - onder medische begeleiding van de Antwerpse hoogleraar medische microbiologie Herman Goossens - voor het Eén-programma Pano. Met succes: na twee maanden was zijn darmflora er weer bovenop - een stuk sneller dan gemiddeld.

Lees meer...

UZA blij met consensus terugbetaling borstreconstructie

19 okt 2016

Vandaag, 19 oktober 2016, is het wereldwijd Breast Reconstruction Awareness Day. Het UZA zet sterk in op de behandeling en zorg van borstkankerpatiënten. Het UZA ondertekende in belang van de patiënt reeds de conventie over terugbetaling van een borstreconstructie met eigen weefsel. Als derdelijnsziekenhuis met een groot aantal borstkankerpatiënten en als mede-organisator van Antwerp Bra Day zijn we blij te vernemen dat de betere terugbetaling nu concreet wordt dankzij de brede consensus die bereikt is in de sector samen met de specialisten.

Lees meer...

Borstkankerpatiënten trainen geheugen met online game

29 sep 2016

Na de behandeling van borstkanker kunnen patiënten nog lange tijd last hebben van geheugen- en concentratiestoornissen. Om een beter begrip te krijgen van deze stoornissen en om de nabehandeling te verbeteren, start het UZA met een innovatief onderzoeksproject waarbij patiënten hun geheugen kunnen trainen met een online videospel. Dr. Anne Bellens, oncologisch gynaecoloog in het UZA, leidt het onderzoek.

Lees meer...