Nieuw toestel meet pijn: wereldprimeur!

Hebt u pijn? En hoeveel pijn? Tot voor kort was dat moeilijk objectief vast te stellen. Het UZA neemt als eerste in de wereld een toestel in gebruik dat acute pijn objectief kan meten, om zo patiënten beter te kunnen helpen.

De Medasense kan de intensiteit van acute pijn meten. Via een sensor aan de vinger van de patiënt meet het toestel zeven parameters van het autonome zenuwstelsel, zoals de doorbloeding en de weerstand van de huid. Die parameters hangen nauw samen met het sensorische zenuwstelsel, waarin gevoel – en dus ook pijn – geregistreerd wordt. Dat levert samen een cijfer op (de zogenaamde pijn-index) dat iets zegt over de pijnintensiteit. Zo kun je met de Medasense nagaan of bepaalde pijnstillers de pijn effectief verminderen.

Pijnmedicatie afstellen

Prof. dr. Guy Hans, coördinator van het multidisciplinair pijncentrum: ‘Ook wanneer de patiënt zelf de pijn niet kan rapporteren of een verminderd bewustzijn vertoont, meet het toestel de intensiteit van eventueel aanwezige pijnklachten. Vooral bij patiënten die veel ademhalingsproblemen kunnen ondervinden van een verdoving of sedatie, zoals obese patiënten of patiënten met aandoeningen van het longvlies, bewijst het meettoestel zijn nut. Aan hen wil men immers een minimale verdoving toedienen, maar wel genoeg om geen pijn te voelen. Ook bij gesedeerde patiënten op intensieve zorgen kan met het toestel de pijnmedicatie juister worden afgesteld.’

Bron: maguza.be