Ziek, en toch op school

Een heel jaar was Ahmed (11) buiten strijd, maar dankzij de ziekenhuisschool kon hij toch overgaan. En ook al foeterde hij vaak op zijn huiswerk, vandaag herinnert hij zich vooral de leuke momenten.

Toen in september 2013 botkanker bij Ahmed werd vastgesteld, was school wel het laatste waar mama Nadia aan dacht. Maar de juffen en meesters dachten wel aan Ahmed: al snel kreeg hij van een van hen bezoek op de kamer. En hoewel hij dat jaar ontzettend veel op zijn bord kreeg – operaties, chemotherapie ... – voelden de uurtjes bij juf Heidi niet als een extra belasting. 'De ziekenhuisschool bracht weer een stuk realiteit in ons leven', blikt Nadia terug. 'En het zorgde ook voor structuur. Juf Heidi werkte immers een strikt dagschema uit: opstaan, eten, naar de klas, huiswerk ... Dat deed Ahmed deugd, want met al dat ziek zijn werd hij flink verwend. Zijn kamer bulkte van het elektronische speelgoed.'

Meer dan huiswerk

Ahmed was bang dat hij zijn vierde leerjaar zou moeten overdoen. Dat was echter buiten juf Heidi gerekend, die veel meer deed dan les en huiswerk geven. 'We zoeken voor elk kind naar de juiste oplossing, ook buiten het ziekenhuis', legt ze uit. Concreet hield ze contact met Ahmeds thuisschool om na te gaan welke doelstellingen hij moest halen. En ze hielp het gezin ook op weg met andere ondersteunende onderwijsvormen, zoals School na Ziekenhuis en Bednet, internetonderwijs voor zieke kinderen. 'Omdat Ahmed eerst geen bezoek kreeg van klasgenootjes, gingen psychologe Sanne Kuylen en juf Heidi ook uitleggen in de klas dat bezoek echt geen kwaad kon. Dat hielp', vertelt Nadia.

Als het maar enigszins kon, zat Ahmed om 9 uur in de klas: van maandag tot donderdag bij juf Heidi, en vrijdag bij meester Björn. Al liep het niet altijd van een leien dakje. Juf Heidi was best streng. Niet goed gewerkt betekende geen beloningsactiviteit op vrijdag. Toch heeft Ahmed de beste herinneringen aan de ziekenhuisklas. 'Veel leuker dan de gewone school. Ik mis het wel, ja', bekent hij.

Ahmed legde zijn toetsen in het ziekenhuis af en slaagde. Sinds september gaat hij weer naar zijn oude school, al loopt dat voorlopig moeizaam. Ook nu volgt juf Heidi zijn situatie nog mee op, 'want het zou doodzonde zijn als al onze moeite voor niks was.'

Naar school in het ziekenhuis?

Moet uw kind een tijdje in het ziekenhuis verblijven of moet het regelmatig worden opgenomen? Dan kan het onderwijs krijgen in de klas op de afdeling kindergeneeskunde of indien nodig aan bed. Het aanbod richt zich tot alle kinderen, van kleuterklas tot middelbare school.

Info T 03 280 49 16, www.leerexpert.be/ziekenhuisschool

Bron: maguza.be