Sportcardiologen beoordelen ECG's

Bij een goede sportmedische keuring hoort een elektrocardiogram. Sinds kort kunnen sportartsen zo'n ECG binnen de 24 uur laten beoordelen door een sportcardioloog, via een webportaal van de dienst cardiologie.

Sporten is gezond. Toch halen berichten van een plots overlijden op het sportveld regelmatig de krant. Om de risico's tot een minimum te beperken kan een sportmedische controle nuttig zijn. 'Niet iedereen die aan een nieuwe sport begint, moet naar de sportarts. Maar als er een medische keuring plaatsvindt, heeft die alleen maar zin als er ook een ECG of elektrocardiogram wordt genomen, een onderzoek waarbij de elektrische activiteit van het hart in beeld wordt gebracht. Zo'n ECG moet dan wel met kennis van zaken worden beoordeeld', zegt prof. dr. Hein Heidbuchel, diensthoofd cardiologie. Dat laatste klinkt logisch, maar is niet vanzelfsprekend. Een ECG van een sporter kan immers verschillen van een gemiddeld ECG. Soms bijvoorbeeld is de hartslag trager, is de hartspier verdikt of zijn er veranderingen in de voorkamers als gevolg van het sporten. Dat kan misleidend zijn.

Netwerk van sportcardiologen

'Om de beoordeling van ECG's van sporters te verbeteren hebben we een netwerk van sportcardiologen opgericht', vervolgt Heidbuchel. 'Daarvoor hebben we een webportaal in het leven geroepen. Sport- of huisartsen die twijfels hebben over een ECG, kunnen de neerslag van het onderzoek via dat portaal naar mij of mijn collega dr. Hielko Miljoen sturen. We geven dan binnen 24 uur advies. Bij de grote meerderheid is geen verder onderzoek nodig en kunnen we de huisarts en de sporter geruststellen.' De beelden worden anoniem doorgestuurd, mét een aantal noodzakelijke gegevens zoals leeftijd en sportniveau. 'In de praktijk is maar bij zo'n 3 procent van de sporters verder onderzoek nodig. Van die groep heeft ongeveer een op de tien ook echt een probleem', preciseert Heidbuchel.
 
In het webportaal werden ook sportcardiologen van buiten het UZA betrokken, zoals dr. Guy Vermeiren, dr. Jan Vermeulen en dr. Catherine De Maeyer. Ook zij hebben zich geëngageerd om indien nodig snel een ECG te bekijken. Andere sportcardiologen kunnen aansluiten als ze dat wensen. Via het webportaal vinden de sportartsen ook richtlijnen rond de juiste interpretatie van ECG's bij sporters, en een link naar een programma waarmee ze hun kennis kunnen testen aan de hand van getoonde ECG's.
 
Heidbuchel hoopt dat artsen snel de weg zullen vinden naar het webportaal. 'Op deze manier is het voor iedereen vlot werken. Daar zullen vooral de sporters zelf blij mee zijn.'
 
Meer info: dienst cardiologie, T 03 821 35 38, www.uza.be/sportcardiologie

Op sportmedische controle?

Twijfelt u of een sportmedisch onderzoek voor u nuttig is? Dan kunt u de online vragenlijst invullen op www.sportkeuring.be, een initiatief van de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen (SKA) en de Vlaamse overheid.

Bron: maguza.be