Lymfeklieren vaker gespaard

Als een melanoom wordt weggesneden, is de eerstvolgende vraag: zijn er uitzaaiingen of niet? Zeker bij een melanoom dikker dan 1 millimeter is die kans niet onbestaande. In geval van uitzaaiing worden normaal gezien de nabijgelegen lymfeklieren het eerst getroffen. Die liggen doorgaans gegroepeerd in de oksel, de hals of de lies. 

 ‘Om na te gaan of er lymfeklieren zijn aangetast, passen we de sentinelprocedure toe’, zegt UZA-chirurg dr. Martin Ruppert. ‘We spuiten de plaats van het melanoom in met een kleurstof of radioactieve stof en twee uur later zien we op een scan welke klier oplicht. Dat is dan de schildwachtklier, de eerste klier waarmee het melanoom in verbinding staat. We verwijderen dan die ene klier, een weinig belastende ingreep. Tegelijk snijden we de zone rondom het melanoom breder uit. Blijkt uit het labo-onderzoek dat de klier niet is aangetast, dan zijn er quasi zeker geen uitzaaiingen en is er geen verdere behandeling nodig.’ 

Dankzij die methode worden niet langer alle lymfeklieren uit de oksel of de lies verwijderd zonder dat het echt nodig is. Vroeger gebeurde zoiets vaak uit voorzorg. Een dergelijke ingreep kan echter tot complicaties leiden en geeft vaak ook problemen met vochtophoping. 

Meer info: www.euromelanoma.org, dienst abdominale, kinder- en reconstructieve heelkunde UZA, T 03 821 33 30, dienst dermatologie UZA, T 03 821 32 72, dienst oncologie UZA, T 03 821 32 50

Bron: maguza.be