Levertumor opereren of niet?

 

Steeds meer patiënten met een levertumor kunnen een operatie ondergaan, onder meer dankzij betere technieken en methodes. 'Zo kunnen we de uitkomst van een operatie tegenwoordig beter inschatten',  zegt UZA-leverchirurg dr. Thiery Chapelle. 'We gebruiken daarvoor een nieuwe, redelijk unieke methode die rekening houdt met het levervolume en de leverfunctie. Door een specifieke formule toe te passen op de resultaten van de volume- en functiescans, kunnen we voorspellen hoeveel leverfunctie er na de ingreep overblijft. Die methode werd intussen internationaal goed onthaald.' 
Is de voorspelde leverfunctie te laag, dan wordt voorgesteld om de poortader naar het zieke stuk lever af te sluiten. Chapelle: 'Daardoor groeit het gezonde gedeelte van het leverweefsel aan en blijft er genoeg leverfunctie over, zelfs nadat een groot stuk lever is weggenomen. Soms is het risico te groot dat de lever na de operatie onvoldoende zal werken. Dan opereren we niet, maar bieden we een alternatief aan.'

Bron: maguza.be