Intensieve zorg voor kinderen: een vak apart

De afdeling intensieve zorg voor kinderen van het UZA ving vorig jaar zo'n 300 patiëntjes op, een aantal dat nog elk jaar stijgt. 'Als arts heb je hier net iets meer buikgevoel nodig,' zegt dr. Jozef De Dooy, kinderintensivist.

Waar komen kinderen die intensieve zorg nodig hebben, precies terecht?
Dr. Jozef De Dooy: 'De kinderen liggen samen op een aparte afdeling van de intensieve zorg, met negen bedden. Dankzij een verbindingsgang ligt die eenheid heel dicht bij het Moeder- en kindcentrum, en dus ook bij de dienst kindergeneeskunde. De intensieve zorg voor kinderen is in volle ontwikkeling. Er is bijvoorbeeld een nieuw koninklijk besluit rond kindergeneeskunde in de maak: dat stelt onder meer dat een afdeling intensieve zorg voor kinderen een aparte en afgesloten eenheid moet zijn. Op piekmomenten moeten er 12 patiënten kunnen liggen. Daarom breiden we onze afdeling binnenkort uit.'

Zal intensieve zorg voor kinderen daardoor nog meer worden geconcentreerd?
De Dooy: 'Ja, in Vlaanderen is het nu al zo dat bijna uitsluitend de universitaire centra intensieve zorg voor kinderen aanbieden. Met de nieuwe wetgeving zal het in minder gespecialiseerde ziekenhuizen ook niet meer kunnen, althans niet voor zwaar zieke kinderen. Dat is een logische evolutie. Intensieve zorg voor kinderen vraagt immers om een heel specifieke aanpak en omkadering. Daarom werken hier ook gespecialiseerde verpleegkundigen.'

Wat maakt intensieve zorg voor kinderen anders?
De Dooy: 'Je moet de nodige expertise en gespecialiseerd materiaal in huis hebben. Zo moeten we medicatie heel precies berekenen naargelang het lichaamsgewicht en heb je – om maar iets te noemen – heel fijne katheters nodig, aangezien de bloedvaten van een kind ook veel fijner zijn. Kleine kinderen kunnen ook niet of moeilijk zeggen wat er scheelt, waardoor je net iets meer buikgevoel nodig hebt. Een subtiele verandering in hun toestand kan de voorbode zijn van iets veel ernstigers.'

En de familie? Hoe vang je die op?
De Dooy: 'Ouders zijn hier de hele dag welkom en we doen ons uiterste best om hen zo goed mogelijk te informeren en op te vangen. Het is belangrijk hen van in het begin sterk te betrekken, ook met het oog op de verwerking. We zeggen hen altijd waarop het staat. Of het nieuws nu negatief is of positief.'

Info: Dienst intensieve zorg, T 03 821 36 35

Bron: maguza.be