Genetisch of niet?

Zeldzame zieken hebben vaak een genetische oorsprong. Om daarover zekerheid te krijgen, kunnen patiënten en hun familie terecht bij de dienst medische genetica van het UZA. Het team bestaat uit artsen, biologen, psychologen, verpleegkundigen en onderzoekers. Voor veel patiënten en hun familie is een juiste diagnose psychologisch erg belangrijk. Vaak willen ze ook weten of ze de afwijking al dan niet aan een volgend kind kunnen doorgeven en of ook andere familieleden getroffen kunnen zijn. Wie dat wenst, kan een beroep doen op psychologische begeleiding.

Info: Centrum Medische Genetica UZA, Prins Boudewijnlaan 43, 2650 Edegem, T 03 275 97 94

 

Bron: maguza.be