Artikels over "n.k.o."

AUREA: evenwichtsonderzoek op ruimtemissie

Juli 2014

Hoe passen de hersenen van kosmonauten zich aan gewichtloosheid aan? Een team van AUREA, het evenwichtslaboratorium van de dienst neus-keel-oorziekten, brengt het in beeld. In de hoop patiënten met langdurige evenwichtsproblemen op een totaal nieuwe manier te kunnen helpen.

Een zonnig meisje van zeven

Oktober 2012

Nienke (7) houdt van turnen en tekenen en gaat naar de scouts. En ze heeft het syndroom van Down. Sinds een drietal jaar wordt ze opgevolgd door het Downteam van het UZA. ‘Daar is ze geen nummer, maar Nienke’, zegt mama Marijke. 

Amandelen

April 2012

Keelamandelen of tonsillen zijn twee kleine orgaantjes achteraan in de keel. Samen met de neusamandelen, beter gekend als poliepen, en tongamandelen, vormen ze een afweerorgaan in de keelholte.

Speurtocht naar doofheidsgenen

April 2009

Wereldwijd doen onderzoekers nog dagelijks ontdekkingen in de medische genetica. Het onderzoek van het CMG focust op de erfelijkheid van botaandoeningen, obesitas, mentale retardatie en, zoals u hieronder leest, erfelijke doofheid en slechthorendheid.

'Je verandert een leven'

April 2009

Anouk Hofkens is hoofdaudioloog op de afdeling neus-keel-oorziekten. ‘Gehoorstoornissen brengen mensen vaak in een maatschappelijk isolement. Het geeft veel voldoening om dat te kunnen doorbreken.’

Soigneer uw stem

oktober 2008

Van lang en luid spreken op een vergadering tot vrolijk zingen onder de douche of luidkeels roepen… Onze stem krijgt veel te verduren. Weinigen staan daar bij stil, tot het een keer fout loopt. Reden genoeg voor een korte gebruiksaanwijzing bij de stem.

Slaapapneu - tongankertje vermindert ademhalingspauzes

december 2007

De dienst neus-keel-oor van het UZA ontwikkelde in samenwerking met een Amerikaans bedrijf een nieuwe, weinig ingrijpende chirurgische behandeling van slaapapneu, een slaapgebonden ademhalingsstoornis die gepaard gaat met snurken. Dankzij een haakje in de tong dat verbonden is met de onderkaak, worden de nachtelijke ademhalingspauzes aanzienlijk verminderd.

Onderzoek naar slaapapneu

december 2007

Slaapapneu is een ademhalingsstoornis waarbij de ademhaling tijdens de slaap regelmatig stilvalt, soms tot tientallen keren per uur. Met zijn doctoraatsonderzoek (2007) werpt dr. Olivier Vanderveken een volledig nieuw licht op het patroon en de behandeling van de aandoening.

UZA opent Antwerps Universitair Research centrum voor Evenwicht en Aerospace (AUREA)

oktober 2006

Technieken ontwikkelen om het evenwichtssysteem zo breed mogelijk te evalueren, en zo astronauten en patiënten beter te kunnen helpen. Dat is de bedoeling van het op 28 juni 2006 ingehuldigde Antwerps Universitair Research centrum voor Evenwicht en Aerospace (AUREA), nagenoeg uniek in de wereld. Blikvanger van het centrum is een soort van grote centrifuge waarin mensen tegen een hoge snelheid kunnen ronddraaien en zo kunstmatige zwaartekracht ervaren.

Paraboolvluchten: UZA werkt in opdracht van ESA

september 2005

In opdracht van het Europese ruimtevaartbureau ESA was prof. dr. Floris Wuyts, hoofddocent fysica aan de UA en verbonden aan de NKO-afdeling van het UZA, in maart aangesteld als projectleider en proefpersoon tijdens een aantal paraboolvluchten in Bordeaux. Op het programma stond het onderzoek naar evenwichtsstoornissen. Het mag verbazen maar sommige patiënten vertonen dezelfde evenwichtsstoornissen als vele astronauten tijdens hun ruimtereis. De zwaartekracht, of liever de afwezigheid ervan, speelt daarbij een rol. En dat op aarde?

Elektronisch oorimplantaat tegen oorsuizen

april 2005

Oorsuizen komt voor bij 10 % van de bevolking. Bij 0,5 % is het oorsuizen zo luid en storend dat de patiënt het leven stilaan als ondraaglijk ervaart en gevoelens van angst en depressie opduiken. In het UZA ontwikkelde prof. dr. Paul Van de Heyning, diensthoofd N.K.O., met zijn team een nieuwe heelkundige behandeling tegen deze ernstige vorm van oorsuizen, namelijk via een elektronisch binnenoorimplantaat. Uit de resultaten van de eerste 10 behandelde patiënten blijkt dat de luidheid van het oorsuizen gemiddeld met 80 % daalde. Een UZA-wereldprimeur!