Artikels over "diabetologie"

'Die insulinepomp vond ik wel cool'

Oktober 2012

Jong zijn en diabetes hebben, het is geen evidente combinatie. Dat ondervindt ook Dries (21). ‘Als ik weer eens te nonchalant ben geweest, geven de diabeteseducatoren me naar m’n voeten’, lacht hij.

Cholesterol onder controle houden

Oktober 2012

Diabetici hebben er nog meer dan anderen belang bij om hun cholesterolgehalte onder controle te houden. Door de opstapeling van suiker in hun bloed raken de wanden van hun grote bloedvaten immers al sneller aangetast. 

Sport op voorschrift

Oktober 2012

Veel diabetici doen te weinig aan sport. Nochtans gaan diabetes en beweging prima samen, als het op de juiste manier gebeurt. De dienst fysische geneeskunde start nu met een bewegingsprogramma om diabetespatiënten op weg te helpen.

Zwanger met diabetes?

Oktober 2012

Als een vrouw zwanger wordt terwijl ze zonder het te weten diabetes heeft, houdt dat allerlei gevaren in voor haarzelf en de baby. Ook zwangerschapdiabetes is niet zonder risico’s. Voortaan worden moeders in spe daarom vroeger gescreend op diabetes. Vijf vragen over het wat en waarom.

Groot worden met diabetes

Oktober 2012

Jaarlijks wordt in België bij meer dan 300 kinderen jonger dan 14 jaar de diagnose type 1 diabetes gesteld. Ooit worden die kinderen groot en moeten ze zelf de verantwoordelijkheid voor hun behandeling dragen. Dat is niet altijd evident.

Gen maakt zwaarlijvig

Oktober 2012

Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen (UA) en het UZA ontdekten in samenwerking met buitenlandse collega’s een gen dat wellicht een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van obesitas en type 2 diabetes.

Suiker-ziek: diabetes, en dan?

Oktober 2012

In 2030 zal wellicht één Belg op tien diabetes hebben. Overgewicht en een zittende levensstijl spelen een grote rol in die evolutie. Ook zwangerschapsdiabetes is aan een opmars bezig en bij een groeiend aantal kinderen wordt diabetes vastgesteld. De behandeling is maatwerk, afgestemd op elke individuele patiënt. Het suikergehalte onder controle krijgen is het eerste doel, maar zeker niet het enige. 

'Veel meer dan een medische case'

Januari 2009

Georges Ghanem Choucha Uzgen zou je zijn 78 jaar niet nageven. Na ruim 35 jaar in Antwerpen verhuisden hij en zijn vrouw enkele maanden geleden naar Ukkel. Maar toen hij ziek werd, stond hij erop naar zijn vertrouwde UZA te mogen komen.

Getuigenis van een type 2-diabetespatiënte

december 2006

Getuigenis van een type 1-diabetespatiënte

december 2006

Diabetes en zwangerschap

december 2006

Diabetes en zwangerschap? Lange tijd gingen die twee niet samen. Maar vandaag kan ook een vrouw met suikerziekte op een veilige manier een kind dragen en op de wereld zetten. Planning en strikte medische begeleiding zijn de sleutelwoorden.

Onderzoek in het UZA

december 2006

De dienst diabetologie, metabole ziekten en nutritiepathologie van het UZA is bijzonder actief op onderzoeksvlak. Omdat naast diabetes ook obesitas en vetstoornissen - bijvoorbeeld een teveel aan cholesterol - belangrijke aandachtspunten zijn, wordt vooral nagegaan welke factoren een invloed hebben op het ontstaan van diabetesverwikkelingen.

Pancreastransplantatie

december 2006

Het UZA voert al sinds 1979 nierpancreastransplantaties uit. Sinds een drietal jaar is daar de niet-gecombineerde pancreastransplantatie bijgekomen. 'Omdat elke transplantatie grote risico's inhoudt, doen we deze laatste ingreep enkel bij type 1-diabetespatiënten voor wie hun suikerziekte amper leefbaar is', beklemtoont UZA-diabetoloog dr. Christophe De Block.

Complicaties

december 2006

Diabetes op korte termijn onder controle krijgen is één zaak, verwikkelingen voorkomen - zoals hart- en vaatziekten of oogafwijkingen - een andere. Door het suikergehalte voldoende laag te houden en eventuele complicaties in een vroeg stadium op te sporen, zijn doemscenario's vaak te vermijden.

Type 2-diabetes

december 2006

Negentig procent van alle diabeten lijdt aan type 2-diabetes, ook wel ouderdomsdiabetes genoemd. Een andere levensstijl en tabletten volstaan meestal om de ziekte de baas te krijgen. Stellen dat je "maar" type 2-diabetes hebt is nochtans een gevaarlijke houding. 'Ook bij deze mensen is er een grote kans op complicaties en is het van groot belang de aandoening zo goed mogelijk onder controle te houden', aldus prof. dr. Luc Van Gaal, diensthoofd diabetologie in het UZA.

Diabetesconventie

december 2006

Om een optimale behandeling voor diabetespatiënten toegankelijk te maken is er de diabetesconventie. Dat is een afspraak met het Riziv die de betrokken patiënten onder meer recht geeft op gratis materiaal, bijvoorbeeld een glucosemeter.

Educatie

december 2006

Inzicht in de eigen ziekte is de hoeksteen van een geslaagde diabetesbehandeling. Wat en hoeveel mag ik eten? Spuit ik mijn insuline wel goed in? Hoe vang ik een hypo op? Hoe beter de patiënt zijn aandoening begrijpt, hoe beter hij ze onder controle kan houden en hoe kleiner het risico op latere complicaties.

Preventie en screening

december 2006

In een maatschappij waarin overgewicht en diabetes epidemische vormen aannemen, is het voorkomen van deze ziekten een absolute must. Drastisch vermageren of de ziel uit je lijf sporten is niet nodig om je risico op suikerziekte te beperken, een realistische en volgehouden inspanning leveren om je levensstijl te veranderen wel.

Type 1-diabetes

december 2006

Horen dat je met diabetes type 1 door het leven moet, met de dagelijkse insuline-injecties en beperkingen die daarbij horen, is een harde dobber. Met de juiste medicatie, de nodige discipline en een flinke dosis gezond verstand kunnen type 1- diabetici nochtans een perfect normaal leven leiden. Dankzij de nieuwste behandelingsmogelijkheden en verbeterde toestelletjes voor zelfmonitoring van het bloedsuikergehalte, is zowat elke vorm goed onder controle te houden.

Diabetes in opmars: soorten en symptomen

december 2006

Alsmaar meer mensen lijden aan suikerziekte. Nu al telt België zo'n 310.000 diabetespatiënten, ofwel 3,3 procent van de bevolking. Geschat wordt dat het aantal diabetici in 2025 wereldwijd verdubbeld zal zijn ten opzichte van 2000. Vanwaar die spectaculaire toename? Wat is diabetes eigenlijk? En hoe weet je of je de ziekte hebt? We vragen het aan prof. dr. Luc Van Gaal, diensthoofd diabetologie, metabole ziekten en nutritipathologie.

UZA presenteert nieuwe medicatie voor obesitas (en zijn risico’s)

september 2005

Prof. dr. Luc Van Gaal, diensthoofd diabetologie, metabole ziekten en nutritiepathologie in het UZA, was hoofdonderzoeker in een grootschalige Europese studie omtrent obesitas. Na twee jaar uitvoerig testen met rimonabant, een nieuwe benadering in het domein van obesitas, werden de resultaten van de studie gepubliceerd (Lancet april 2005). Van Gaal onderstreept het belang van dit nieuwe medicijn dat niet alleen gewichtsverlies veroorzaakt maar ook een reeks cardiovasculaire risicofactoren gunstig beïnvloedt. Volgend jaar komt rimonabant wellicht op de markt.